Bezoek

De Joodse Begraafplaats is voorlopig niet te bezoeken. Wanneer het weer mogelijk is kunnen bestuursleden van de Stichting rondleidingen verzorgen. Daarvoor graag een afspraak maken met de secretaris, Martje Saveur, telefoon 023-5276896, emailadres:m.saveur@planet.nl

Joodse Begraafplaats
Tetterodeweg 13, 2051 EG Overveen