Home

Nieuws

  • Op zondag 12 september 2021 was de begraafplaats na een jaar weer open tijdens de Open Monumentendagen. Er kwamen 142 bezoekers, die op verzoek werden rondgeleid door de bestuursleden.
  • Rondleidingen op de 1e zondag van de maand om 12 uur. Er zijn weer rondleidingen mogelijk op aanvraag voor max. 10 personen. Opgave: https://www.joodsebegraafplaatsoverveen.nl/bezoek. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
  • Restauratie graven. De graven van rabbijn Graanboom, de heer en mevrouw L.E. Visser en dat van D.E. Lioni zijn in juli 2020 ingrijpend gerestaureerd. Zie hier een geïllustreerd verslag van de restauratie.
  • Helpt u mee om nog meer restauraties van graven mogelijk te maken? Wordt dan donateur. Opgeven via: m.saveur@planet.nl of info@joodsebegraafplaatsoverveen.nl.
  • Er is ook een crowdfunding project gestart voor de begraafplaats, zie hier.
  • De grafteksten ontcijferd en vertaald. Barend Elburg, woonachtig in Herzlia, Israel heeft als een van de vrijwilligers, die al jaren deelneemt aan het project Het Stenen Archief, alle Hebreeuwse teksten op de graven  vertaald en waar nodig noten erbij geplaatst (bijv. een verwijzing naar een aangehaald Bijbelvers e.d.) . Het bewerken is enige jaren geleden begonnen en dit grote project is nu afgerond. Zie hier https://www.stenenarchief.nl/hsa_completed/hsa_completed_list.php?q=(cemetery~equals~Overveen)
  • In het Haarlems Dagblad van 2 september 2021 stond ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Zeeweg een aardig artikel over de begraafplaats van Arthur de Mijttenaere:  Artikel Haarlems Dagblad 2 sept 2021-kl
  • In het zomernummer van het magazine ‘Ons Bloemendaal’ in 2020 staat een artikel van Paulanha van den Berg-Diamant over het graf van David Eliazer Lioni, de enige Bloemendaler op de begraafplaats: zie het artikel. Volgens John Lioni (75 jaar), de kleinzoon van David Eliazer Lioni, is de foto op de voorkant genomen op een strand in België. Zijn grootvader heeft het hele huis aan de Rijperweg 1 indertijd verbreed met ruim een meter. Zijn grootmoeder Margaretha Jungblut is joods geworden voor haar echtgenoot. Zij hadden een goed huwelijk samen, ondanks 24 jaar verschil in leeftijd. Hij reisde dagelijks derde klas met de trein naar Amsterdam, omdat hij niet gratis een duur juridisch advies aan bekenden wilde geven. De chauffeur bracht hem wel per auto naar station Haarlem. Het is onbekend waarom D.E. Lioni in Overveen is begraven, terwijl zijn hele familie op de joodse begraafplaats in Muiderberg ligt. Toen zijn grootmoeder in 1978 begraven werd, was de begraafplaats een jungle, volgens haar kleinzoon.
  • Op Jonet staat een mooi geïllustreerd overzicht van de geschiedenis van de begraafplaats, geschreven door bestuurslid David Serphos, zie hier.
  • Het interessante boekje over de begraafplaats, geschreven door Jaap Meijer en Jet Slagter, ‘Versteend Verleden, de joodse begraafplaats te Overveen’ (De Vrieseborch, Haarlem, 1983) is hieronder te lezen. Zie Geschiedenis.

Joodse Begraafplaats

Verscholen in het groen ligt aan de Tetterodeweg in Overveen een schilderachtige oude begraafplaats met een interessante geschiedenis. Lees meer

Geschiedenis

De Joodse Begraafplaats aan de Tetterodeweg, vlakbij station Overveen, heeft een bijzondere geschiedenis. In 1797 werd hij gesticht door de Neie Kille (‘Nieuwe Gemeente’), een joodse gemeente die zich had afgescheiden van de Amsterdamse Hoogduitse Joodse Gemeente onder de naam Adath Jeschurun (gemeente van Jeshurun). Lees meer

Lezing Bart Wallet, 8 september 2019

Op de donateursmiddag van 8 september 2019 hield historicus Bart Wallet een lezing over Izak Graanboom, de eerste rabbijn van de Neie Kille.

Video: Ole Eshuis

Tevens verscheen een artikel van Bart Wallet over rabbijn Graanboom in ‘Ons Bloemendaal’ van winter 2019 (jaargang 43 nr 4).

Fotogalerijen

Bekijk alle foto’s