Graven

Het Stenen Archief

Alle grafstenen van de begraafplaats Overveen staan nu op  http://www.stenenarchief.nl met de volledige tekst in het Nederlands (als de foto duidelijk is met alleen “zie foto”), de volledige tekst in het Hebreeuws en de Nederlandse vertaling en voetnoten. Bij sommige beroemdheden zijn dit lange, lovende teksten, zie bijv. rabbijn Graanboom en kleinzoon Juda (198)022/023/024. Bij veel vroege stenen (rond 1800) is de tekst alleen in het Hebreeuws en nu “geopend” en voor iedereen te begrijpen

Een ouder (minder compleet) overzicht is ontleend aan het boekje “Versteend verleden” door Jaap Meijer en Jet Slagter. (Uitgave BV De Vrieseborch, Haarlemse miniaturen 1983) Download de lijst (PDF)

Karakteristieke grafstenen