Graven

Overzicht van alle personen die hier zijn begraven. De lijst is ontleend aan “Versteend verleden” door Jaap Meijer en Jet Slagter

Uitgave BV De Vrieseborch Haarlemse miniaturen 1983

Download de lijst (PDF)

Karakteristieke grafstenen