Joodse Begraafplaats

Verscholen in het groen ligt aan de Tetterodeweg in Overveen een schilderachtige oude begraafplaats met een interessante geschiedenis. Deze begraafplaats werd in 1797 gesticht door de Neie Kille (‘Nieuwe Gemeente’), een groep Amsterdamse Joden die gegrepen was door de idealen van de Franse revolutie. ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’. Het betekende voor hen de emancipatie van de Joden tot volwaardige Nederlandse staatsburgers. Niet alleen de stichters, onder wie de jurist Mozes Salomon Asser (1754-1826), en de eerste rabbijn Izak Graanboom, zijn hier begraven, ook vele van hun nazaten.

De begraafplaats werd in de loop der tijd vergeten en verwaarloosd. Voor de eigenaar, de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS), was goed onderhoud financieel een te grote belasting. Het dak van het metaheerhuisje voor de rituele reiniging stortte in en ook de bakstenen muren om de begraafplaats liepen gevaar. Daarom werd op initiatief van de historische vereniging ‘Ons Bloemendaal’ in 2000 de ‘Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen’ opgericht.

Tekening van de begraafplaats van Jan Saveur